ประชาสัมพันธ์

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ภาษาอังกฤษคือ Chulalongkorn Day เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย รวมประวัติ ความเป็นมา ของวันปิยมหาราช

เป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า ประดิษฐานไว้ ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต และ ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ จะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิยมหาราชของทุกๆปี

 

ข่าวสารล่าสุด


จดหมายข่าวปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓

จดหมายข่าวปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓

จดหมายข่าวปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒

จดหมายข่าวปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒

จดหมายข่าว ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

จดหมายข่าว ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

จดหมายข่าว ปี่ที่ ๓ ฉบับที่ ๖

จดหมายข่าว ปี่ที่ ๓ ฉบับที่ ๖

จดหมายข่าว ปี่ที่ ๓ ฉบับที่ ๕

จดหมายข่าว ปี่ที่ ๓ ฉบับที่ ๕

ดูข่าวอื่นๆ


บทความน่ารู้


ดูบทความอื่นๆ