สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบในหลักการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทรศัพท์มือถือ 09-3124-3799 โทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2165-8  โทรสาร 0 2441 6063

  

โครงการสัมนาอื่นๆ


โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น

โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น


วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร


วันสหกิจศึกษาไทย

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


 1 2 3 4 5  ...  
 

ประมวลภาพ

สถานะการลงทะเบียน

หมดเวลาลงทะเบียน

โครงการที่เราแนะนำ

โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น .....
Learn more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๕
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๕ .....
Learn more
โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร เรื่อง น้ำหมักชีวภาพ
โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร เรื่อง น้ำหมักชีวภาพ .....
Learn more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๔
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๔ .....
Learn more