ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคมจัดโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร เรื่อง "น้ำหมักชีวภาพ" ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑  อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

  

โครงการสัมนาอื่นๆ


โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น

โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น


วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร


วันสหกิจศึกษาไทย

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


 1 2 3 4 5  ...  
 

ประมวลภาพ

สถานะการลงทะเบียน

หมดเวลาลงทะเบียน

โครงการที่เราแนะนำ

โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น .....
Learn more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๕
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๕ .....
Learn more
โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร เรื่อง น้ำหมักชีวภาพ
โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร เรื่อง น้ำหมักชีวภาพ .....
Learn more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๔
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๔ .....
Learn more