ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม จัดโครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น  ระหว่างวันที่ 21-25 ,28-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง A314 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ****เน้นการพูด ฟัง อ่าน เขียน และศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน****

ประกอบด้วย

1.ค่าสมัครเรียน ท่านละ 2,500 บาท 

2.ระยะเวลาในการเรียน ช่วงเวลา 17.30 – 19.30 น. (เริ่มเรียนวันที่ 21-25 ,28-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2559) จำนวน 10 วัน รวม 20 ชั่วโมง

3.เอกสารในการเรียน

สนใจดาวน์โหลดรายละเอียด

     ดาวน์โหลดใบสมัครอบรมเรียนภาษาจีน คลิก*

     ดาวน์โหลดตารางการเรียนภาษาจีน คลิก*

     ดาวน์โหลดโปรชัวร์อบรมเรียนภาษาจีน คลิก*

     ดาวน์โหลดหลักฐานการชำระเงิน อบรมเรียนภาษาจีน คลิก*

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์มือถือ 09-3124-3799 หรือ 092-280-5588  โทรสาร 0 2441 6063

                                                        อีเมล : Dass.rmutr@gmail.com ติดต่อในเวลาทำการ 08.30-16.30 น. 

โครงการสัมนาอื่นๆ


โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น

โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น


วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร


วันสหกิจศึกษาไทย

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


 1 2 3 4 5  ...  
 

ประมวลภาพ

สถานะการลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียน

โครงการที่เราแนะนำ

โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น .....
Learn more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๕
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๕ .....
Learn more
โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร เรื่อง น้ำหมักชีวภาพ
โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร เรื่อง น้ำหมักชีวภาพ .....
Learn more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๔
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๔ .....
Learn more